0530 828 93 07
en
Sosyal Medya Hesaplarımız

Yatay Sondaj

Anasayfa » Yatay Sondaj
Yatay  Sondaj Nedir?

Yatay Sondaj Sistemi yer altında üç boyutlu delgi işlemi yapabilen bir sistemdir.Delici uca bit denilmektedir.Delici uç yukarı aşağı sağa sola hareket ederek yer altında boruların, kabloların geçmesi için belirli bir profil oluşturur. Belirli bir açıyla girildikten sonra yatay ilerlemek  ve tekrarında yer yüzüne çıkmak klasik bir prosedürdür.

Alanda delgi yapılacak yeraltından geçerken hat üzerinde herhangi bir engel (mevcut altyapı tesisleri, temeller…vb.) olması durumunda yeraltı profili, bu engeli ortadan kaldıracak edecek şekilde altından, üstünden veya yanından geçecek şekilde değiştirilebilir.

Dünya üzerinde gelişmiş kazısız geçiş sistemi olan Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistemi, ülkelerin ekonomilerine kazanç sağlarken; doğalgaz,elektrik, su, kanalizasyon, telekom projelerde açık kazı yapmadan ve trafiği engellemeden uygulanabilmesiyle insanların günlük hayatlarını ve kurumların işlerinini de aksatmaz.

Teknooloji hızla gelişmekte ve mühendislik çalışmalarıda  bu doğrultuda ilerlemektedir.Alt yapı devletler ve şehirler için çok önemlidir.Elektrik hataları, su hatları, telefon hatları , doğalgaz hatları Kazısız bir şekilde yer altında geçirilerek yapılmakta ve bu şehirlerdeki yaşamı olumsuz etkilememektedir.