image_pdfimage_print

1 .Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistemini diğer yatay sistemlerden ayıran özellik toprak altına döşenen boruya yön verilebilmesidir. Geçiş yapılması istenilen  güzergahın bir tarafına Yatay Sondaj Sistemi makinesi kurulur, diğer tarafa ise çekilecek Çelik veya HDP borular serilir. Yüzeye kurulan Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Makinesinden boru tarafına doğru belirlenen güzergahta sonda yardımı ile, kılavuz bir delik açılır.

2.Yönlendirilebilir delgi başlığının içerisine takılan bu verici sayesinde derinlik, istikamet, yön, açı, gibi birçok veri alınabilmektedir.Kılavuz deliğin açılması aşamasında yumuşak veya sert zeminler için tasarlanmış delici uçlar kullanılır. Makineden gönderilen tijlerin esnekliği sayesinde istenilen derinliğe inilerek belirlenen istikamette yönlendirme işlemi tamamlanır.

3.Kılavuz deliği açıldıktan sonra zemin altına döşenecek borunun çapına uygun hale getirilmesi için genişletme kafaları ile büyütme işlemine başlanır. Kazılan toprağın geri atılması ve açılan deliğin çökmemesi için çevre dostu kimyasallar kullanılarak deliğin stabilize edilmesi sağlanır. Gerekli olan büyütme işlemi tamamlandıktan sonra çekilecek boru, genişletme kafasının arkasına bağlanır ve makineye doğru çekilir.

4. Diğer yatay delgi metodlarında boru itme sistemi kullanılırken, Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sisteminde ise boru çekme sistemi kullanılır. Zemin altına döşenen borunun boru çekme işlemi sırasında dönmemesi için boru ile genişletme kafası arasına özel bir aparat takılır. Borunun rahat çekilmesi ve kalan boşluğu kapatmak için açılan deliğe çevre dostu kimyasallar enjekte edilir.