Yatay Sondaj

 Türkiye’de ve Dünyada Yatay Sondaj 

Yatay Sondaj ilk olarak  80’li yılların başında ABD’de kullanılmaya başlanmıştır.Ülkemizde ise 2000’li yıllarda etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır.Yatay Sondaj sistemi açık kazı yapılmadan boruların ve kabloların yerin altından döşenmesini sağlayan sistemin adıdır.

Yatay Sondaj Çalışma Prensibi

Yatay Sondaj yapılacak alanda boruların giriş ve çıkış çukurlarının yerleri belirlenir.Daha sonraki aşamada ise yatay sondaj makinası ile istenilen yön,derinlik ve eğim pilot delgi yapılır.Sonra genişletme başlıkları ile yatay sondan yapılacak zemin genişletilir ve sondaj kimyasalları kullanılarak boru yerin altına doğru çekilir.

Yatay Sondaj Avantajları

Yatay Sondajın Avantajlarını Şu Şekilde Sıralayabiliriz.

+ Şehirlerde,yollarda açık kazı yapılması mümkün olmayan ve açık kazı izni olmayan alanlarda boru çekme -imkanı sağlar. Demiryolu, Akarsu, Otoban gibi yerlerde.

+ Zamanın etkin kullanılmasını sağlayarak, projelerin hızlı gerçekleşmesine sağlar.Zamandan tasarruf sağlar.

+  İş verimliliğini arttırarak, maliyetleri düşürür. Diğer yatırımlara kaynak aktarılabilir.

+ Yönlendirilebilir özelliği sayesinde alt yapıda mevcut olan hatlara zarar vermeden yeni hatlar inşaa edilmesine olanak sağlar.

+  Tek delikten birden fazla boru geçirmeye imkan verir.

+ Üst yapıdaki mevcut lokasyonlar zarar görmez. (Yol, Bina, Ağaç, Kaldırım, Yeşil Alan)

+ Gündelik hayatın akışı etkilenmez ve çevreye verilen zarar minimuma indirgenmiş olur.

Yatay Sondaj Uygulama Alanları

+ Karayolları
+Havaalanları
+Tren Yolları
+Enerji Hatları
+Atık Su Tesislari
+Nehir Geçişleri
+Kaldırımlar
+Park ve Bahçeler
+Tarihi Sit Alanları
+ Doğalgaz – Kimyasal Boru Hatları
+ Telekominikasyon Fiberoptik İnternet

Y

A

T

A

Y

S

O

N

D

A

J