Sondaj Çamurunun Önemi

Saflaştırılmış volkanik kil olan bentonit malzemesi ile birlikte zemin tipine göre gerekebilecek polimerlerin su ile karıştırılması ile hazırlanan, delgi esnasında tünelin içindeki hafriyatı yapabilen, teknolojik özellikleri bulunan, tamamen zararsız özel bir çamurdur. Sondaj çamuru tüm sondaj süreci boyunca yardımcı bir rol üstlenir. Sondaj çamurunun ekipmanların korunması, aşınmanın azaltılması, tünel içinin doldurulması, döşenecek borunun yüzdürülmesi gibi tüm aşamalarda önemli bir görevi vardır. Normal şartlar altında (-5)°C – (+17)°C arasında (polimerlerle bu aralık daha da genişletilebilir) suyu bünyesinde tutan bentonit boru çekildikten sonra da boruyu adeta bir yorgan gibi sarar ve doğal bir koruma tabakası (keson) oluşturur.